• Imeasc Irish Language
  • Imeasc Irish Language

Ár sprioc

Bunaíodh IMEASC chun fás inbhuanaithe fadtéarmach san Oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn chun freastal ar éileamh nach gcomhlíontar


An rud atá uainn

Molann IMEASC go rithfí reachtaíocht ionas go méadófar rochtain ar Oideachas lán-Ghaeilge sna 20 bliain amach romhainn chun freastal ar an éileamh atá ann cheana .i. dalta as gach ceathrar

Bunaíodh IMEASC chun fás inbhuanaithe fadtéarmach san Oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn chun freastal ar éileamh nach gcomhlíontar


Léirítear i suibhéanna go dteastaíonn Oideachas lán-Ghaeilge dá leanaí ó thuismitheoir as gach ceathrar ar a laghad


Ní féidir ach le 1 as 12 é sin a dhéanamh ar an mbunscoil
2/3 díobh siúd atá ag iarraidh - ní féidir leo
Is féidir le níos lú ná 1 as 25 é sin a dhéanamh ag an meánscoil
4 as 5 díobh siúd atá ag iarraidh - ní féidir leo

Teastaíonn reachtaíocht chun na spriocanna a leagtar amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 a bhaint amach.